Opensource a Free software – Co je to a kam jde?
Napsal ElCondor   
Pátek, 14 září 2007

 

 

Opensource a Free software - Co je to a kam jde?

Spousta z vás se jistě někdy setkala s pojem opensource. Né každý však plně chápe, co přesně tento pojem znamená. Opensource bývá nejčastěji spojováno s faktem, "že je to zadarmo". Toto spojení, ač nejčastěji používané, je však zcela nesmyslné. Ba co víc. Na opensource lze vybudovat výnosný bussines model. Pojďme se tedy na mýty a fakta kolem Opensource podívat blíže.

  • Původ opensource

Bylo nebylo, za sedmero horami .... Pojem opensource má své kořeny v USA v 70.-80. letech, kdy dominantní hnací silou tehdejších počítačů byly operační sytémy Unixového typu. Software byl v té době něčím velmi obezřetně hlídaným (ne, že by dnes nebyl). Lidé, kteří pracovali s nějakým programem, museli často podepsat prohlášení, že jej nebudou nijak dále šířit či upravovat. Často nastávala situace, kdy zkušený uživatel objevil závažnou chybu v softwaru, ale nebylo mu umožněno ji opravit, neboť autoři se postavili proti tomu (přestože to bylo pro ně výhodné - oprava zdarma).

gnu

Za této situace vzniká hnutí GNU, což je rekurzivní zkratka znamenající GNU's Not Unix. Toto hnutí vedené Richardem Stallmanem začalo nahrazovat jednotlivé programy a součásti operačních systémů zcela novými, vlastnoručně napsanými a uvolňovat je pod benevolentní licencí, která jim umožnila tento software sdílet a navzájem vyměňovat. Dnes se tato licence nazývá General public license, a je ve verzi 2, přičemž GPLv3 je na spadnutí. Na počátku 90 let již existovaly všechny programy potřebné k provozování svobodného operačního systému.

kernel 

Chyběl pouze jediný - jádro neboli kernel. Jak správně tušíte, jakýsi student ze Skandinávie v té době náhodou jeden unixový kernel napsal a tak vznikl operační systém GNU/Linux, dnes často nesprávně obecně nazývaný "Linux". Linux, jak jsem již předeslal, je jenom kernel (jádro) a dnes je na výběr kernelů více. Také GNU už dokončila svůj vlastní kernel Hurd, a tak se místo GNU/Linuxu můžete setkat třeba s GNU/Hurd  nebo GNU/Solaris... Ale to už je jiný příběh...

  • principy opensource a free software

Opensource Software je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, prohlížet a upravovat. V užším smyslu se OSS míní software s licencí vyhovující definici prosazované Open Source Initiative. Pro odlišení se někdy open source software vyhovující požadavkům OSI označuje Open Source (s velkými písmeny).

gnu-linux

Svobodný software, někdy také nazývaný Free software, je software, ke kterému je k dispozici také zdrojový kód, spolu s právem tento software používat, modifikovat a distribuovat. Naprostá většina svobodného software je zdarma, ačkoliv to není podmínkou. Free software je tedy jakousi podmnožinou opensource, dá se ovšem říci, že drtivá většina opensource Software je zárověň free software, čímž tyto dva pojmy převážně splývají.

gnu-linux-2

Nejznámější opensource licencí, nikoli však jedinou je licence GPL. Licence GPL poskytuje mimo jiné uživateli tyto práva:

  • - svobodu používat program za jakýmkoliv účelem
  • - svobodu studovat, jak program pracuje a možnost přizpůsobit ho svým potřebám
  • - svobodu redistribuovat kopie programu. Takže můžete pomoci přátelům
  • - svobodu vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita

Nikdo vám ovšem negarantuje SW zdarma! Ale můžete si jej na vlastní náklady zkopírovat či stáhnout z webu. Aby to bylo úplně jasné, tak GPL software není SW, který je všech a nikoho. Tento SW má svého autora/autory. Ti vlastní tzv. copyright (c), a mohou si s programem dělat, co chtějí a vydat jej pod licencí jakou chtějí. Tito vám poskytují svůj software pod licencí GPL. Můžete tedy software používat, kopírovat dle libosti, prodávat, darovat, šířit pod jedinou podmínkou. Pokud SW jakkoli modifikujete, jste povinni jej minimálně ve formě zdrojových kódů zpřístupnit veřejnosti, a to pod stejnou licencí, tedy GPL, případně kompatibilní. (Pro tuto techniku se vžil název copyleft.)

opens1

To mimo jiné znamená, že pokud se rozhodnete použít GPL kód ve svém Softwaru, stane se i on GPL softwarem. V opačném případě nemáte právo GPL kód využít. To zajišťuje, že SW jednou vydaný pod GPL nikdy nebude zneužit třetím subjektem pouze k jeho vlastnímu prospěchu, neboť využití volně dostupného SW by způsobilo, že tento subjekt musí celý program zveřejnit také pod GPL, tedy dát k dispozici veřejnosti.

  • Může na tom někdo postavit bussines

    Ano může. Sebevíc absurdněji to na první pohled vypadá, je to skutečně tak. Každého totiž jako první napadne, jak může někdo zbohatnout na SW, který je volně dostupný a tedy téměř zadarmo? K pochopení toho, jak to funguje se podívejme ke konkurenčnímu, tzv. proprietárnímu bussines modelu.

suse

Většina z vás se jistě setkala se softwarem, jako je Adobe Photoshop, Microsoft Windows a Office, DivX player + codec, PowerDVD, Nero Burning Rom, a další. Většina z nich používá licenci souhrnně nazývanou EULA. V Případě nejznámější EULA firmy Microsoft jste si zaplatili licenci, která vás opravňuje k použití softwaru, při dodržení určitých podmínek. Zároveň ovšem také souhlasíte s tím, že vám nikdo negarantuje funkčnost, případně správnou funkci Softwaru, takže dovedeno do absurdity, při zakoupením prázdného CD s nápisem Windows máte po odsouhlasení EULA vlastně smůlu. Máte licenci na použití nefunkčního CD (pomineme-li tedy jiné zákony vztažené k ochraně spotřebitele). Tak dramatické to sice nebude, ale představte si, že si koupíte nějaký program, který vám nebude fungovat, třeba z důvodů nějakého konfliktu s HW nebo SW. To je k vzteku a pokud Vám nepomůže. Dalším důležitým faktorem je, že vlastně přesně nevíte, co kupujete. A ani to vědět nemůžete, takže SW může například klidně odesílat do internetu data, která se mu zlíbí.... Abych to shrnul. Ještě jste nic nedostali, ale dopředu jste zaplatili, a nikdo vám negarantuje za co.

Pozn. by DD: Nad výše uvedenou pasáží by se dalo trochu polemizovat. Nákup softwaru s tzv. EULA rozhodně neznamená, že nemáte technickou podporu, a že nějaký problém nemá řešení, mimo jiné za hledání řešení právě platíte. Problém je ten, že nemůžete jít díky licenci za jinou firmou, než je ta, které software přímo patří a tedy nemáte moc na výběr, a to ani pokud nejste s prací technické podpory dané společnosti spokojeni, pokud v licenci dotyčná firma nestanoví jinak, což se nestává).

   Nyní se přesuňme k opensource bussines modelu. Ve většině případů se k SW dostanete nebo můžete dostat volně (například na internetu, okopírovaním od kamaráda apod.) Máte tedy software a můžete jej používat dle libosti. Pokud máte zájem, můžete si k tomuto volnému SW zakoupit tzv. podporu. To znamená, že vám bude k dispozici technická podpora, že budete mít k dispozici updaty, nebo taky záruku, že vám SW bude vždy fungovat. Navíc, podporu si můžete zakoupit u kohokoli. Pokud bude jiná firma posktovat lepší podporu, můžete nakoupit u ní. Proč ne. Získáváte mnohem lepší služby, právě díky konkurenci. Další vlastnost, ze které je řada společností přímo nadšená je fakt, že dostávají technologii, kterou mohou bez omezení kontrolovat, modifikovat a ovládat. Tohle u proprietárního modelu není možné. Navíc jste závislí zpravidla na jediné firmě. Pokud firma zkrachuje, máte problém. Pokud poskytuje špatnou nebo žádnou podporu, nemáte kam utéct. Záruky často žádné. Jste v pasti.

linux-dell

Přesto se vkrádá otázka, opravdu se najde firma, která dobrovolně zaplatí podporu, i když  software už má "zdarma"? Ano najde, a opensource bussines se stal velmi výnosným odvětvím. Když se na to podíváme s nadhledem, tak z hlediska toku peněz není mezi proprietárním a opensource modelem žádný velký rozdíl. Stačí si uvědomit, kolik lidí v ČR má doma nelegální Windows, Photoshop a další. Je zřejmé, že domácnosti do rozpočtu autorů moc peněz nepřispějí.  Takže vývoj těchto uzavřených produktů stejně zaplatí firmy. A tím se dostáváme do situace stejné jako v opensource, kdy onu podporu si v 99% případů rovněž nakoupí firmy... Celý vývoj se tedy v obou případech zaplatí z plateb od firem a institucí.

tucnak

Pro toho, kdo stále nevěří, stačí se podívat na příjmy firem, které postavily svůj bussines na opensource. Zcela nejvýznamnějším propagátorem je firma IBM, jejíž příjmy za minulý rok byly k mému překvapení téměř 3x vyšší než příjmy softwarového giganta Microsoft. Velkých hráčů a opensource projektů je dnes po celém světě více než dost. Řada produktů vznikne spoluprácí stovek lidí roztroušených po celém světě. Ti přispějí svými nápady a opravami chyb do svobodného softwaru, a nějaké velká firma, která je finančně zastřešuje, to zaplatí. Ví, že se jí to bohatě vrátí, přestože je software svobodný.

 

  • Významné projekty a hráči na poli opensource

 Není možné je zde vyjmenovat všechny, ale pokusím se o takový pohled na ty nejzajímavější z pohledu běžného uživatele.

Novell - Firma značně podporující vývoj technologií kolem Linuxu a opensource. Sponzoruje vývoj komunitní Linuxové distribuce openSUSE, kterou pak využívá pro svůj Suse Linux Enetrpise Desktop pro firmy. Významně rovněž odporuje projekt openoffice.org, KDE, GNOME, a mnoho dalších.

KDE - K Desktop Environment je Desktopové prostředí pro unix-like operační systémy, které vzniklo s použitím grafické knihovny Qt firmy Trolltech. Je považováno, ze nejoblíbenější grafické prostředí ba této platformě. Pro prostředí KE vznikla řada velmi populárních programů.

Trolltech - díky obrovskému úspěchu KDE se z bezvýznamné firmy TrollTech stala velmi prosperující společnost. Ačkoli je KDE i Qt šířeno pod GPL, díky velkému vývoji KDE se i jeho grafická knihovna rychle vyvíjela a společnost TrollTech (autor Qt) prodává, komerční licence pro knihovnu Qt firmám produkujícím komerční SW.

GNOME - Druhé velmi významné grafické prostředí pro unix-like OS, sponzorované řadou komerčních firem. Většina Enterprise řešení dnes využívá právě GNOME.

RedHAT - Další firma sponzorující komunitní Linuxovou distribuci Fedora a dodávající Enteprise řešení na ní postavené - RedHat Linux Enteprise Desktop. Rovněž znanče podporuje vývoj Linuxových technologií a opensource SW.

SUN - Firma , která uvedla na trh openoffice, svobodnou verzi kancelářského balíku StarOffice. Openoffice je dnes nejrozšířenější alternativou k Microsoft Office a je dostupné pro všechny možné operační systémy a HW platformy. SUN rovněž uvolnil otevřenou verzi svého OS openSolaris.

Mandriva - Francouzská společnost, která stejně jako Novell a RedHAT sponzoruje vývoj Mandriva Linuxu a prodává enterpise řešení na něm postavené.

GIMP/GTK - GIMP je nejobsáhlejší opensource grafický editor dostupný pro většinu platforem. Jeho grafickou knihovnu GTK+ využívá i Desktopové prostředí GNOME.

Mozilla Foundation - Kdo by dnes neznal Firefox a Mozillu. Oba vznikly na opensource kódech zaniklého Netscapu. Dnes je Firefox druhým nejoblíbenějším prohlížečem.

IBM. - Společnost IDC odhaduje, že za rok 2006 překonaly zisky z mainframe systémů postavených na Linuxu zisk z celé platformy Windows. Tyto Mainframe systémy umožnily IBM zkonsolidovat více než 3900 stávajících vlastních serverů na pouhých 30 Linuxovým mainframe systémů, čímž jenom úspory za energii jsou cca 80%. IBM rovněž dodává enterpise řešení založená na opensource softwaru. IBM je rovněž jednou z prvních firem dodávající Notebooky s předinstalovaným opensource softwarem. Společnosti jako Dell nebo HP je brzo následovaly.

Tenhle výčet by mohl být obrovský, snad jsem nezapomněl na ty nejvýznamnější pro obyčejného čtenáře zajímavé projekty.

  • Závěr - 100x Opensource, 100x jinak ...

Jaký je závěr? Opensource je dnes bussines, kde se točí velké peníze. Opensource je rovněž místo, kde každý může být autorem, každý může reportovat chyby. Opensource je místo, kde si podávají firmy ruku s komunitou a neváhají do ní investovat nemalé částky.Opensource je otevřenost a spolupráce. Opensource je také cesta, jak bezplatně získat základní dnes Software potřebný pro každého z nás, jako je kancelářský balík, webový prohlížeč, poštovní klient, ale také operační systém.

opensource 

Opensource je prostě tady a je tady pro všechny. Opensource je vhodným lékem pro ty, kteří v nevědomosti ukradli Photoshop, aby v něm otočili fotky z dovolené, a následně tvrdili, že nic jiného přece použít nemohou. Každý, kdo dnes crackuje a shání sériová čísla pro svůj  program, by se měl podívat, jestli mu stejně dobře neposlouží nějaká svobodná alternativa, která je hlavně legální. Je ovšem důležité poznamenat, že proprietární model zde má své nezastupitelné místo. Existuje spousta profesionálního či vědeckého SW, jehož vývoj je nákladný je třeba zaplatit. Existuje SW u něhož by zveřejnění zdrojových kódů mohlo nahrávat konkurenci a to není vždy záhodno. Všude tam má proprietární SW své místo. Neznamená to ovšem, že by komerční SW nemohl být opensource. Neboť jak jsem poznamenal na začátku, každý opensource nemusí být nutně free Software....

Článek je názorem jeho autora, který je spolupracovníkem redakce a nemusí se ztotožňovat s oficiálním postojem a názorem redakce DDWorld.cz.

Pozn. by DD: Opensource je rozhodně skvělá myšlenka, bohužel pro něj, se placený a volně nešiřitelný software stačil rozrůst kapánek rychleji, hlavně do podvědomí lidí a s dobýváním jeho pozic to nebude mít Opensource rozhodně lehké. Na druhou stranu, kdyby se hodně chtělo, tak by to takový problém zdaleka být nemusel. Přeci jen IBM proti Microsoftu by mělo více než šanci na úspěch, nicméně mě osobně se nezdá, že by tlak na Microsoft, kromě tlaku vyvíjeného různými regulačními orgány, byl jinak na platformu Windows, tedy hlavního zástupce uzavřeného softwaru, nějak zvlášť významný. A to je určitě škoda  ... 

PS: Máte-li zájem publikovat váš podobně zpracovaný názor na nějaké zajímavé IT téma (hardware, software, hry apod ...), článek a příspěvek, prosím kontaktujete mě na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  

 

Starší články


Komentáře
Přidat Nový
Simax85 [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - Open source 2007-09-14 13:47:48
avatar
Díky za článek, některé názory jsou možná trohu kontroverzní (viz. poznámka DD k EULA) ale jinak sem se dozvěděl zajímavé věci
Derryk [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - Překlep.. 2007-09-14 13:48:00

Dobrý den,
šoták Vám nejspíše ukradl pár slovíček ve větě: To je k vzteku a pokud Vám nepomůže.

Pěkný článek. Vždy mi nebylo jasné jak mouhou společnosti produkující opensoftware nezkrachovat.. Nyní již to vím.
alf123 [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - Konkrétněji... 2007-09-14 14:12:58
avatar
Článek se mi líbil. Byl bych rád, kdyby jsi však doporučil konkrétní náhrady placených programů. Místo Exploreru mohu použít Mozillu, ale čím nahradím ten Photoshop, WinRAR, PowerDVD, Word, Pinnacle, TMPGEnc DVD Author a podobně. Jsou stejně kvalitní náhrady?
Díky za odpověď.
Libor A. [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] 2007-09-14 15:02:51
avatar
Všechny programy mají svou alternativu pod licencí GNU (a to jak pro Linux, ale i pro Windows a další OS), nemá cenu je zde uvádět a doporučuji se podívat např. na Odkaz. Některé alternativy k programům pro Windows jsou stejně dobré či dokonce lepší, i když osobně dávám např. pro authoring DVD přednost programu DVD-LAB (protože jsem si na něj zvykl). Co mě osobně ovšem citelně chybí je slušné zdarma dostupné účetnictví pro linux, které bych nemusel složitě nastavovat a bylo by "předkonfigurované" pro české poměry.
Bumblebee [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - članek 2007-09-14 14:29:10
avatar
jsem se zaujetím přečetl.
paradni práce
Jen tak dále
drnoha [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - Opensource a bussines 2007-09-14 14:32:16

Nemůžu si pomoct, ale pořád v tom tak nějak vidím obohacování nějaké firmy na úkor druhých. Není to sice případ novelu, pokud lije peníze do komunity, ale kdyby najednou 5 firem začalo vydělávat na podpoře k Ubuntu, tak by defakto vydělávali na práci komunity, aniž by ji cokoliv vraceli. Pokud se nepletu, firma, která vydělává poskytováním tech. podpory k produktu komunity, není nijak nucena ji na oplátku něco dávat. Nebo je?
Libor A. [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - re: Opensource a bussines 2007-09-14 14:49:26
avatar
drnoha napsal:
Pokud se nepletu, firma, která vydělává poskytováním tech. podpory k produktu komunity, není nijak nucena ji na oplátku něco dávat. Nebo je?

Máte pravdu není, to ale neznamená, že z toho komunita netěží. Každá firma, která nabízí podporu pro uživatele přispívá zároveň k většímu rozšíření komunity a tím i k lukrativnosti komunity pro takové hráče jako IBM, NOVELL a pod. ,takže ve svém důsledku se začnou o Linux (BSD, Solaris, a další systémy) zajímat další poskytovatelé SW, čímž se stane platforma zase dostupnější dalším uživatelům - je to takový kruh
Anonymní  2007-09-14 18:44:07

No zrovna Ubuntu ma maslo na hlave protoze pro komunitu nedela vubec nic. Jenom mirrorujou debian a vysavaji vyvojove leadery SUSE a RedHAT

Ale k tomu tematu, Cim vice firem bude nabizet podporu pro nejaky opensource projekt, tim lepe pro nej. Zadna rozumne uvazujici firma, nebude vydelavat na opensource projektu, aniz by do neho nelila penize. Je na nem totiz zavisla, a to ze se bude projekt rozvijet, to je pro ni velke plus.

Jinak nikdo se neobohacuje na praci jinych. Autori opensource proste vydali program za presne danych podminek a sami moc dobre vedi, ze nejaka firma na tom postavi bussines. Ba co vic, 99% z nich v to doufa! Prave fakt, ze je to otevrene garantuje, ze firma dostane penize jen za tvrde odvedenou praci. - za skvelou podporu, za poskytovani updatu..atd. Kdyz bude sluzby dodavat s nizkou kvalitou, zakaznik pujde jinam, takze prave ze jen u opensource lze rici, ze si tty penize firma zaslouzi 100%.
drnoha [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] 2007-09-14 19:30:36

Jako je, něco na tom bude, nicméně stejně by měla být ta licence postavená trochu jinak, aby živobytí komunitních programátorů nezáviselo na inteligenci a dobrosrdečnosti firmy, která si na tom postaví bussines.
Anonymní  2007-09-14 20:17:07

ted ti trosku nerozumim. Tu licenci (GPL) vymysleli opensource vyvojari. Kazdy jeden autor si ji svobodne vybral. Prave proto, ze mu ze vsech licenci vyhovuje nejvice. Proc by mela byt blba. Kdyz to autorovi vyhovuje a mezi mnoha licencemi si zvoli prave tuto, tak to bude tim ze mu nejvice vyhovuje....

Jinak, pokud bys ty jako autor neco vytvoril a GPL se ti nezamlouva, muzes to vydat pod licenci jakou se ti zlibi, treba Drnoha-licence. Chapes? Oni jsou autori, a jim to maximalne vyhovuje, oni ani jinou nechteji. Ke GPL se dospelo velmi dlouhou cestou, a je to zatim zda se nejlepsi mozne reseni, jake se mohlo vymyslet. Kdybys totiz pridal nejake restrikce, ono by se ti to nekde blbe negativne projevilo. Myslim ze to nebude tak tragicke. Ono to totiz nestoji na "inteligenci" dane firmy, ale na jejich "financich". Firma to nedela proto, ze je to chytre, ale proto, ze je to znacne vynosne. Na prachy jsou vsichni. To je nase jedina jistota
sonoluca [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] 2007-09-23 19:28:11
avatar
alf123 napsal:
Článek se mi líbil. Byl bych rád, kdyby jsi však doporučil konkrétní náhrady placených programů. Místo Exploreru mohu použít Mozillu, ale čím nahradím ten Photoshop, WinRAR, PowerDVD, Word, Pinnacle, TMPGEnc DVD Author a podobně. Jsou stejně kvalitní náhrady?
Díky za odpověď.

Za RAR např. Odkaz, PowerDVD - Odkaz
Anonymní  - pro DD 2007-09-14 18:46:09

V clanku je chybicka. Odkaz s nadpisem KDE.org vede znova na opensuse. Spravny odkaz je:

http://www.kde.org
drnoha [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] 2007-09-14 22:19:59

Modelový příklad, zajímalo by mě, zda je to možné:
Opensource se rozšíří (např linux a OOo) a nějaký vychcánek si založí firmu poskytující podporu pro openSUSE. Ví, že do komunity už lije peníze Novell a aby on měl kšeft, nemusí dávat komunitě ani korunu, tu už živí Novell. Tedy jenom hrabe peníze.

Je nějaká možnost, jak tomuto zabránit?

PS: Neříkám, že GPL je špatná, jen se ptám.
Anonymní  2007-09-15 08:17:36

Zabránit tomu nelze. Dokonce bych rekl, ze je takovy pripad spise pozitivni a pro samotne openSUSE je to velkou vyhodou - pokud budou ty sluzby kvalitni.

Na druhou stranu, predstav si toho tveho "vychcanka" a kolik takovy subjekt muze ukrojit z trhu podory openSUSE. Pokud se do openSUSE nejak aktivne nezapoji (penize, placeni vyvojaru a pod) bude vzdycky tak trochu hrat druhe housle a jeho podil na trhu podpory pro openSUSE bude mizivy, v jednotkach procent, a to jeste musi nabidnout kvalitnejsi sluzby nez Novell, coz bude znacnenarocne.

Ted si dokonce uvedomuju, ze presne takovy pripad nastal. A neslo o zadne amatery. Jak jiste vis, podobny projket jako je openSUSE je Fedora/RedHAT. Spolecnost Oracle, gigant ny trhu s databazemi, se rozhodla prelepit loga RedHAT Linux (tedy dokonce komercni verze, nikoli fedory) na svuj "Unbreakable Linux" a dodavat to v celku se svymi databazemi, jako jedno reseni. Dokonce mela v planu vytvaret vlastni updaty, coz maly "vychcanek" nedokaze. Presto si tento premalovany REDHAT nikdo nekoupil, protoze koupit si podporu primo u zdroje je pro vsechny velke hrace nejvyhodnejsi.....

A pro nejake male firmy, klidne at jsou tihleti vychcankove. Pokud si totiz zaplatis treba pracovnika, ktery 24h/7dni prijede, a opavi ti system, pak je to dobre odvedena prace, a neni to zadne prizivovani. Vysvetlim ti to na prikladu - Koupis si sporak Electrolux, po 4 letech se ti poroucha. Budes si ho nechat opravovat jen u Firmy Elektrolux, nebo zvolis nejblizsi kvalitni servis? Obvinil bys toho majitele servisu, ze se prizivuje na firme Elektrolux? Ja bych ekl ze ne, tam to kazdy chape jako odvedenou praci.... u opensource je to podobne.
budy [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - kde je ddworld zacinam mit 2007-09-17 20:28:53
avatar
kde je ddworld zacinam mit o nej strach.nevite co je snim?kam se podel?mam pro nej nejake clanky a on jiz neni na icq asi 5 dni.nove clanky nevydava nic.snad se mu nic nestalo..........prosim pokat vite neco o nem tak pisnete.
Saki [Zobrazit profil] [Poslat zprávu] - ? :( 2007-09-18 08:54:11

Jsem sam,kteremu se zda,ze to poslednich par dnu s clankama vyrazne drhne ?

Myslim tim hlavne pocet,treba pravidelny tydeni prehled atd ...
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!